11/21/2019 - پنجشنبه 30 آبان 1398  | 
logo
جستجو
بازدید کنندگان

                                                                                       


هزینه بازدید
بازدید از نمایشگاه گل و گیاه شهرداری تهران در طول مدت برگزاری برای کلیه بازدید کنندگان رایگان است.

ساعات بازدید
ساعات بازدید از نمایشگاه یکسره از 10 صبح تا 9 شب می باشد.

امکان خرید
در نمایشگاه گل و گیاه امکان خرید کالاهای عرضه شده فقط در روز آخر امکان پذیر است .