نقشه سایت |   |  08/22/2014 - جمعه 31 مرداد 1393

 بزمی به حریم کبریا برپا شد
کوثر زخدا به مصطفی اعطا شد
یک قطره زآب کوثر افتاده به خاک
صد شاخه گُل محمدی پیدا شد

 

  Slide_17  Slide_14  Slide_12  Slide_15  Slide_16  Slide_01   Slide_02   Slide_05  Slide_07   Slide_10 Slide_11
برگزاری دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه، تجهیزات پارکی و صنایع وابسته  29 اردیبهشت لغایت 2 خرداد 93 برگزاری دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه، تجهیزات پارکی و صنایع وابسته 29 اردیبهشت لغایت 2 خرداد 93

دوازدهمین نمایشگاه بین الملل گل و گیاه تهران در محل دائمی نمایشگاههای تخصصی شهرداری تهران واقع در بوستان گفتگو برگزار شده است.
مجتمع دائمی نمایشگاهی و رسانه ای شهرداری تهران در بوستان گفتگو راه اندازی می شود . مجتمع دائمی نمایشگاهی و رسانه ای شهرداری تهران در بوستان گفتگو راه اندازی می شود .

شهردار تهران در گفت و گوی زنده رادیویی در حاشیه افتتاح دوازدهمین نمایشگاه گل و گیاه گفت:
یکی از رسالت های مدیریت شهری توسعه و توجه به پیوند مردم با طبیعت است/ سرانه فضای سبز تهران به ۱۸ متر مربع افزایش می یابد یکی از رسالت های مدیریت شهری توسعه و توجه به پیوند مردم با طبیعت است/ سرانه فضای سبز تهران به ۱۸ متر مربع افزایش می یابد

شهردار تهران طی سخنانی در مراسم افتتاحیه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه گفت:
سرانه فضای سبز به 18 مترمربع می رسد/ حمایت از صنعت گل وگیاه به منظور ارزآوری سرانه فضای سبز به 18 مترمربع می رسد/ حمایت از صنعت گل وگیاه به منظور ارزآوری

علی محمد مختاری در افتتاح دوازدهمین نمایشگاه گل و گیاه و تجیهزات پارکی و صنایع وابسته با اشاره به جایگاه ایران دربین کشورهای پرمصرف گل و گیاه گفت:
 تمامی حقوق برای سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران محفوظ است.
بازگشت به بالا ^