چهارشنبه, 28 اردیبهشت,1401  | 
logo
جستجو
بازدید کنندگان

                                                                                       


هزینه بازدید
بازدید از نمایشگاه گل و گیاه شهرداری تهران در طول مدت برگزاری برای کلیه بازدید کنندگان رایگان است.

زمان بازدید

17 لغایت 23 اردیبهشت 1401

ساعات بازدید
ساعات بازدید از نمایشگاه یکسره از 10 صبح تا 9 شب می باشد.

امکان خرید
در نمایشگاه گل و گیاه امکان خرید کالاهای عرضه شده فقط در روز آخر امکان پذیر است .