چهارشنبه, 28 اردیبهشت,1401  | 
logo
جستجو
 
 برگزار کننده: سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران
 مدیر عامل: مهندس علی محمد مختاری
 نشانی سازمان : تهران، میدان آرژانتین، ابتدای بلوار بیهقی، شماره 32
تلفن سازمان: 88735071 و 88735074 و 88532575 
 دورنگار سازمان: 88735070
وب سایت: http://parks.tehran.ir
 
پست الکترونیک: info.parks@tehran.ir 
مکان نمایشگاه : بزرگراه شهید دکتر چمران (خروجی رو به جنوب از تقاطع بزرگراه حکیم)، محل دائمی نمایشگاههای تخصصی شهرداری تهران
 
 تلفن ستاد: 88243878
دورنگار ستاد: 88243794
 
وب سایت: http://tifex.tehran.ir
پست الکترونیک: info.tifex@tehran.ir